Bouwkundige voorzieningen

Home / Bouwkundige voorzieningen

Met de combinatie van bouwkundige maatregelen voldoen de woningen aan de isolatiewaarde RC7. Hiernaast hebben de 4 woningen ieder een eigen soort W-installatie bestaand uit meerdere componenten om de energiehuishouding in de betreffende woning te regelen en uiteindelijk te zorgen voor NOM. De 4 installatieconcepten, beschreven per woning op de website, worden in het dagelijks gebruik zorgvuldig gemonitord door Kemkens.
Voor de energieprestatievergoeding (EPV) moet aangetoond worden dat de NOM grens wordt gehaald. Hiervoor moet voldaan worden aan 3 criteria, periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke specialist (Atriensis.nl) ingehuurd door Brabant Wonen:

  • De RC waardes halen zoals in de berekeningen staan vermeld, aantoonbaar met foto’s, verwerkingsvoorschriften en certificaten van de gebruikte materialen.
  • De installaties moeten aantoonbaar voldoen aan de gestelde normen qua energieverbruik en voldoende opbrengst energie door PV panelen om de installatie te laten werken.
  • De woningen moeten samen voldoen aan een specifieke luchtdichtheidstest (QV10). Hiermee wordt de luchtdichtheid van het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 10 tot 100 Pa (d.i. 0.1 tot 1 mbar). Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Het resultaat van de luchtdichtheidstest wordt meegenomen in de EPC-berekening.
  • Neem voor meer informatie contact met ons op.