Begrippen

Home / Begrippen
Gebouwgebonden energiegebruik + -

Is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe het pand is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Denk hierbij aan o.a. het energiegebruik voor verwarming en ventilatie. Gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter een gebouw presteert. Op dit moment (oktober 2016) mogen nieuwe gebouwen een EPC hebben van maximaal 0,4.

Gebruikersgebonden energiegebruik + -

Naast gebouwgebonden energiegebruik is er gebruikersgebonden energiegebruik. Dit is het energiegebruik van apparaten die bewoners zelf gebruiken in het gebouw (o.a. wasmachine, TV, koelkast, computer, etc…).

BENG + -

Staat voor ‘Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw’. In deze nieuwe eis die vanaf 2021 van kracht wordt, krijgen gebouwen aanvullende eisen aan de maximale warmtevraag en minimale opwek van duurzame energie. Een BENG gebouw zal vergelijkbaar zijn met een EPC van 0,2.

CO2-neutraal + -

Ook wel klimaatneutraal genoemd wil zeggen dat bepaalde activiteiten geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. Het begrip ‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO2 en andere broeikasgassen. Te bereiken door sterke reductie van emissies en door compensatie (bijv. boomaanplant) van CO2-uitstoot. Soms wordt ook het gebruik van grondstoffen meegenomen binnen dit begrip.

Energieneutraal + -

Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal.

Energienota-nul (ENN) + -

Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar produceert over het jaar heen ongeveer 500 kWh minder. In plaats van geld terug te krijgen over het jaar heen, zoals bij NOM woningen, komt de uiteindelijke energierekening voor ENN gebouwen dus uit op 0 euro.

EPV + -

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde Nul op de Meter(NOM) woning is. De huurders krijgen voor de EPV bundels energie die van te voren worden vastgelegd in een huurovereenkomst. De bundels zijn voor huishoudelijk gebruik en gebouwgebonden installaties van stroom in kWh.

Label-B + -

Bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is sinds 2015 een geldig energielabel verplicht. Dit laat de energieprestatie van de woning of het gebouw zien. Een groen energielabel (A, B of C) staat vooral voor duurzaamheid en energiebesparing. Landelijk is in het Convenant Energiebesparing Huursector (2012) afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld voorzien zijn van energielabel B (staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25).

Luchtwarmtewaterpomp + -

De woning wordt met lucht op temperatuur gehouden, een deel van de warmte welke in de lucht zit wordt teruggewonnen en weer terug ingeblazen in de woning. De lucht wordt, indien nodig, opgewarmd met warm water uit een warmwatervat. Een warmtepomp zorgt voor de warmte in het watervat.

Monitoren + -

Monitoren gaat om het bewaken van het energieverbruik per woning en hierbij te sturen op gedrag en begrip. Monitoring geeft een energieverbruik aan, waarbij het stroomverbruik inzichtelijk wordt voor bewoners en voor woningcorporaties. Monitoren wordt gedaan om het beste resultaat te bewerkstelligen.

NoM-ready + -

NoM-Ready houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Een plan van aanpak voor de latere ingrepen maakt onderdeel uit van de NoM-Ready propositie en de kosten van de energiemaatregelen wegen op tegen de baten van een verlaagde energierekening en eventueel daaraan verbonden onderhoudslasten.

No-regret + -

Hoe nemen we verbetermaatregelen waar we geen spijt van krijgen? Door uit te gaan van een gewenst eindbeeld (NOM) en dan terug te redeneren. Vervolgens pel je in gedachten de maatregelen af tot zinvolle tussenstappen die louter bestaan uit no-regret maatregelen. Zo hoef je nooit een vorige ‘woningverbetering’ te slopen. Dat kan betekenen dat we nu bijvoorbeeld een dak verbeteren tot meer dan nieuwbouwkwaliteit. Prima en op de lange duur zeker kosteneffectief. Geen moeilijke oefening en nauwelijks meerkosten. Je zult er geen spijt van krijgen!

Nul-Op-De-Meter (NOM) + -

Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Er moeten nog wel kosten aan de netbeheerder betaald worden voor de elektriciteitsaansluiting, maar er mag ook nog steeds gebruikt worden gemaakt van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo’n €100,- terug!

Passiefhuis + -

De term passiefhuis wordt gebruikt voor huizen die het gebouwgebonden energiegebruik heel sterk hebben teruggebracht. Afhankelijk van of het huis zelf ook duurzame energie opwekt, geeft dit een EPC tussen 0 en 0,4.

Solar / PV + -

Staat voor PV-panelen ofwel zonnepanelen voor de productie van elektrische energie.

WTW + -

WarmteTerugWinning is een methode voor hergebruik van warmte uit afvoerlucht en/of afvoerwater. Deze warmte wordt gebruikt als voorverwarming, bijvoorbeeld voor het voorverwarmen van ventilatielucht of voor warmwaterproductie. Hierbij wordt alleen de warmte uit de afvoerlucht of afvoerwater hergebruikt. De afvoerlucht en het afvoerwater zelf worden naar buiten afgevoerd.