Artikelen

Home / Artikelen
Nul op de Meter en de EPV, leg dat maar eens uit! + -

Een woning make-over naar Nul op de Meter, de EPV, het is nieuw en zo anders dan wat bewoners gewend zijn. Hoe leg je dit uit? Stroomversnelling biedt hulp met twee handige presentaties: ‘Presentatie EPV uitleggen aan bewoners’ en ‘Een woning make-over. Hoe leg je dat uit?’ De presentaties zijn te vinden op Energielinq.nl

Hier treft u de Eindrapport quickscan huurderstevredenheid EPV. (april 2018). (Bron: Atrivé adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij strategie en organisatieontwikkeling).

Kennispapers Stroomversnelling

Interessante artikelen + -

Format voor Overeenkomst tussen een professionele verhuurder en een bouwbedrijf om een Vernieuwbouw met Prestatiegarantie te faciliteren. In het bijzonder een Prestatiegarantie voor energie, die inning van een Energieprestatievergoeding door verhuurder mogelijk maakt. Het format is geënt op Vernieuwbouwconcepten met het Stroomversnelling’s Nul op de Meter Keur. Het format is een handreiking die enkele kwaliteitsnormen contractueel borgt; contractpartijen kunnen het format als basis gebruiken en moeten het specificeren met enkele eigen keuzes en met informatie die gerelateerd is aan technische kenmerken van de Vernieuwbouw. Lees hier het hele format >>

Belangrijke documenten en informatie:

Artikelen duurzaamheid + -

Woningcorporaties worstelen met de vraag of vanuit duurzaam perspectief, besparing op het energiegebruik gedurende de gebruiksfase van een woning opweegt tegen de milieubelasting van de benodigde materialen, inclusief de ‘ingesloten energie’ (embodied energy). Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelde W/E adviseurs in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde/OTB een methode om het operationeel energiegebruik en de milieubelasting door materiaaltoepassingen in een score te vatten. Lees hier het hele artikel >>

Meer documenten over duurzaamheid:

Op naar 2050 + -

Corporaties met een lange termijnvisie op de kwaliteit van hun  woningvoorraad zijn bezig met een forse koerswijziging op het vlak van duurzaamheid. Doeljaar 2020 en label B wisselen van plaats met de stip op de horizon van klimaatneutraal in 2050. Wat dit betekent en hoe deze ambitie concreet vorm te geven, is de vraag die hoog op de agenda staat bij ambitieuze corporatieprofessionals. Het Europese onderzoeksproject NeZeR (Near Zero Energy Renovation) heeft samen met dertien partners een routekaart ontwikkeld: op naar een klimaatneutrale sociale huursector in 2050. Lees hier het hele artikel >>

Meer artikelen: