Artikel Enervision: Wat is NOMitor?

Home / Geen categorie  / Artikel Enervision: Wat is NOMitor?

De NOMitor is een gateway waarmee de prestaties van NOM-woningen kunnen worden gemonitord. Wat men opwekt en mag verbruiken is afhankelijk van het aantal vierkante meters van de woning. De NOMitor is ontwikkeld voor woningbouwcorporaties om aanspraak te kunnen maken op de energie-prestatie-vergoeding (EPV). De gateway stuurt data door naar de back-office waar de de data wordt verwerkt en de meetgegevens zichtbaar worden in portals. Er zijn drie portals: de projectontwikkelaarsportal, de beheerdersportal en de bewonersportal.

Portal

De bewoner kan het actuele verbruik op schematische wijze eenvoudig volgen via een eigen portal (voor pc, laptop, tablet en smartphone), waarin onder andere via een weegschaal weergegeven wordt of de bewoner meer of minder verbruikt dan de afgesproken bundel. Zo heeft de bewoner te allen tijde inzicht in het persoonlijk energieverbruik en kan zodoende zijn gedrag aanpassen, mocht hij boven de bundel dreigen uit te komen. Naast de portal krijgt de bewoner een aantal keer per jaar een rapportage met daarin het verbruik en eventueel advies daarover. Aan het eind van het jaar volgt een jaarrapportage waaruit blijkt of de bewoner binnen de bundel is gebleven of nog dient bij te betalen.
Lees hier het hele artikel.