Carool Meijs, hoofd projectontwikkeling BrabantWonen

Home / Geen categorie  / Carool Meijs, hoofd projectontwikkeling BrabantWonen

”De Groene Brink is een ontdekkingstocht voor BrabantWonen waarbij we zoeken naar de ideale combinatie van een goed woonklimaat en optimaal woongenot”

Wijkgebouw ‘de Brink’, eigendom van BrabantWonen, was tot april 2017 onderdeel van het aangrenzende wooncomplex. Ontwikkelaar bij BrabantWonen Philip De Koning: “meerdere scenario’s voor herbestemming zijn de revue gepasseerd, uiteindelijk hebben we gekozen voor de meest duurzame oplossing, vier zeer energiezuinige woningen met vier totaal verschillende installaties. We gaan dit 2 tot 3 jaar monitoren om te zien hoe de concepten werken, wat de beste oplossingen zijn qua kosten en verbruik, uiteraard in relatie met wat bewoners als prettig ervaren. Van ons eerste NOM project, 4 woningen in ’s-Hertogenbosch begin 2018 opgeleverd, hebben we geleerd om bestaande bouw alleen in stappen te verduurzamen. Beheersbaar qua overlast voor bewoners en om verduurzaming betaalbaar te maken. Onze nieuwbouwprojecten die op de planning staan worden wel direct gasloos en duurzaam.”

BrabantWonen werkt nauw samen met de speciaal voor dit project geselecteerde huurders om hun gebruikservaringen met de vier verschillende installatie-concepten te delen. Met doorlopende online monitoring en de inzet van een energiecoach worden de bewoners geholpen bij het juiste gebruik van de installaties en de woning. Dit biedt ook een mooie kans om ervaring rondom de EPV (Energie Prestatie Vergoeding) op te doen en de interne processen hier op aan te passen.

Carool Meijs, hoofd projectontwikkeling bij BrabantWonen: “Of we nu renoveren, slopen, verkopen of bouwen, bij BrabantWonen is alles gericht om door middel van circulair denken en investeren in biodiversiteit te zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. We hebben ons verbonden aan de landelijke afspraak dat in 2050 de hele woning voorraad CO2 neutraal moet zijn. Als we met de huidige kennis en techniek van nu de woningvoorraad CO2 neutraal moeten krijgen is dat echter onbetaalbaar. Alle partijen in bouwend en installerend NL zijn zoekende. We moeten vooral werken aan de oplossingen van morgen door samen met goede partners te innoveren. De Groene Brink is voor BrabantWonen een pilot en start van een ontdekkingstocht op zoek naar de ideale combinatie van een goed woonklimaat en optimaal woongenot. Het gaat ons hierbij vooral om de richting en de trends. We monitoren en kijken hoe het gedrag van bewoners invloed heeft en welk verwarmingssysteem hierbij het beste bijdraagt aan de verduurzaming. Ik ben ervan overtuigd dat we deze weg de komende jaren zeker zullen vinden. Belangrijk is dat we de juiste keuzes maken. Goede monitoring, coaching van de bewoners maar ook projecten elders in het land moeten uiteindelijk de weg wijzen naar de beste oplossing. Voor de toekomst is het natuurlijk ook een uitdaging om het gedrag van ‘normale’ huurders te linken aan duurzame installaties en woningen. Dat is nog een hele weg waarbij definitieve keuzes nog wel even op zich laten wachten schat ik in.”