Sociale huurwoningen met Nul op de meter (NOM)

In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen hebben Kemkens Installatieburo en Caspar de Haan onderhoud & renovatie voormalig ontmoetingscentrum De Brink in Oss verbouwd tot vier extreem energiezuinige woningen onder de naam ‘de Groene Brink’. Een pilot met vier dezelfde Nul-op-de-Meter (NOM) woningen alleen met vier verschillende typen installaties, vier verschillende manieren om NOM te bereiken. De woningen zijn vanaf 1 maart 2018 bewoond en worden zorgvuldig gemonitord qua installatie en energieverbruik.

Ook de ervaring van de bewoners speelt een belangrijke rol. Voor dit project heeft BrabantWonen speciale huurders geselecteerd. Mensen die duurzaamheid erg belangrijk vinden en graag hun woon- en gebruikerservaringen willen delen. Hiermee willen BrabantWonen, Kemkens en Caspar de Haan hun duurzaamheidsambities verder ontwikkelen in de praktijk. Project de Groene Brink is een showcase / living lab voor deze partijen.

 

Kemkens is verantwoordelijk voor alle installaties inclusief het monitoringssysteem, Caspar de Haan voor alle bouwkundige voorzieningen, aanpassingen en onderhoud.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Vier identieke woningen met vier verschillende energieconcepten, Harry Windmüller (BrabantWonen), Joep Kemkens (Kemkens Installatieburo) en Cas de Haan (Caspar de Haan onderhoud & renovatie) vertellen waarom zij samen investeren in Nul op de Meter modelwoningen in de bestaande bouw.

Het NOM concept

Een NOM woning is een huis dat minimaal evenveel of zelfs meer energie opwekt als het gebruikt. Wel moeten er nog kosten betaald worden aan de netbeheerder voor de elektriciteitsaansluiting en ook betalen de huurders maandelijks een zogenaamde ‘Energie Prestatie Vergoeding (EPV)’ aan de verhuurder. Er geldt een prestatiegarantie waarin staat vermeld dat er 18 jaar geen elektriciteit hoeft te worden afgerekend aan de energieleverancier. Echter, indien een huurder buiten zijn bundel gebruikt dan dient het extra elektriciteitsverbruik te worden afgerekend.

Kemkens garandeert gedurende 18 jaar de prestatiegarantie naar de bewoners. Hierbij zijn de verbruiken op jaarbasis vastgelegd als leveringsgarantie:

  • 2300 kWh/th voor verwarming van Cv;
  • 856 kWh/th voor verwarming van tapwater per persoon (uitgangspunt is 2 personen per woning);
  • 1800 kWh per woning voor huishoudelijk gebruik.

Alle energiestromen worden gemonitord en zullen voor de bewoner inzichtelijk zijn. De bewoners worden gecoacht voor een optimaal gebruik van de installaties en het energieverbruik. In de vorm van een all-in onderhoudscontract worden de NOM prestaties van de woningen gemonitord. Hierbij worden de gezamenlijke prestaties gemeten van zowel de bouwkundige voorzieningen als van de W-installaties. In samenspraak met BrabantWonen gelden de afspraken voor 18 jaar.

45C
45B
45A
45
Woning 45
nummmer-45

Luchtverwarming

De woning wordt met lucht op temperatuur gehouden, een deel van de warmte in de lucht wordt teruggewonnen en opnieuw ingeblazen in de woning. De lucht wordt, indien nodig, opgewarmd met warm water uit een warmwatervat. Een warmtepomp zorgt voor de warmte in het watervat.

Om tijdens koude periodes te zorgen voor voldoende warm water in het warmwatervat, helpt een elektrisch element om de temperatuur in het vat op de juiste hoogte te brengen en te houden. Het warme water voor de douche en de keuken komt ook uit dit vat.

nummmer-45A

Ventilatie warmtepomp

Via een ventilatie warmtepomp, welke warmte uit de woning haalt, wordt de Cv-installatie van warmte voorzien. Als het buiten kouder is dan 7°C wordt de Cv-installatie met een elektrisch element extra verwarmd. Ook het warm tapwatervat wordt verwarmd met de warmte uit de woning. Wanneer er veel vraag naar warm water is, helpt de elektrische boiler om het tapwater te verwarmen.

Woning 45A
Woning 45A
nummmer-45A

Ventilatie warmtepomp

Via een ventilatie warmtepomp, welke warmte uit de woning haalt, wordt de Cv-installatie van warmte voorzien. Als het buiten kouder is dan 7°C wordt de Cv-installatie met een elektrisch element extra verwarmd. Ook het warm tapwatervat wordt verwarmd met de warmte uit de woning. Wanneer er veel vraag naar warm water is, helpt de elektrische boiler om het tapwater te verwarmen.

Woning 45B
nummmer-45B

Bodemwaterwarmtepomp

De woning wordt automatisch aangestuurd op basis van het aantal aanwezige personen, op deze manier wordt de woning voldoende geventileerd voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Warmte wordt uit de bodem onder de woning gehaald. Deze warmte wordt door een warmtepomp omgezet in warm water voor de douche en voor de cv-installatie. De warmtepomp zorgt ervoor dat de woning verwarmd wordt door vloerverwarming. Wanneer er veel vraag naar warm water is, helpt een elektrische boiler om het tapwater te verwarmen.

nummmer-45C

Luchtwaterwarmtepomp

De woning wordt automatisch geventileerd voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Een warmtepompboiler zorgt ervoor dat de warmte uit de ventilatielucht het water verwarmd. Wanneer er veel vraag is naar warm water help een elektrisch element om het tapwater extra te verwarmen. De woning wordt verwarmd door een lucht-water warmtepomp die buiten de woning staat. Deze installatie haalt de warmte uit de buitenlucht en verwarmt het cv-water. De warmtepomp zorgt ervoor dat de woning verwarmd wordt door vloerverwarming.

Woning 45C
Woning 45C
nummmer-45C

Luchtwaterwarmtepomp

De woning wordt automatisch geventileerd voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Een warmtepompboiler zorgt ervoor dat de warmte uit de ventilatielucht het water verwarmd. Wanneer er veel vraag is naar warm water help een elektrisch element om het tapwater extra te verwarmen. De woning wordt verwarmd door een lucht-water warmtepomp die buiten de woning staat. Deze installatie haalt de warmte uit de buitenlucht en verwarmt het cv-water. De warmtepomp zorgt ervoor dat de woning verwarmd wordt door vloerverwarming.

Bouwkundige voorzieningen

Het ombouwen van voormalige ontmoetingscentrum De Brink tot vier energiezuinige woningen was zowel bouwkundig als installatietechnisch een behoorlijke uitdaging. De oude indeling van het ontmoetingscentrum, de vloer en ook alle installaties zijn verwijderd. Gestart werd met het storten van een nieuwe vloer met de benodigde isolatie maatregelen. Vervolgens is de buitengevel van het ontmoetingscentrum gesloopt en vervangen door een staalconstructie en isolatieplaten met een zeer hoge isolerende waarde (RC7). Een precisieklus waarbij 100% aansluiting op de bestaande binnenmuur noodzakelijk is voor optimale isolatie. Bouwkundig zijn de 4 woningen gelijk, bekijk hier de plattegrond.

Er mag absoluut geen ruimte en lucht zijn tussen de muur en de panelen. Hierna zijn de isolatieplaten vlak geschuurd en voorzien van een stuclaag van gewapende specie waarop de steenstrips zijn bevestigd. De buitenschil sluit  naadloos aan op de kozijnen die voorzien zijn van triple HR+++ glas en sponningen met een dubbele kierdichting om lekkage van lucht te voorkomen. Esthetisch sluit de nieuwe gevel goed aan bij de rest van de Brink. Naast prima geïsoleerde daken en plafonds zijn de zolders van de woningen vol geblazen met thermovlokken met een hoge isolerende waarde. Lees hier meer >>

Overeenkomsten van de 4 woningen

In de woningen zijn verschillende apparaten gemonteerd die zowel het warm water voor de Cv-installatie leveren als het warm tapwater voor huishoudelijk verbruik. Voor de bewoners van de 4 appartementen kennen de installaties de volgende overeenkomsten:

Bouwkundig zijn de woningen 100% gelijk qua uitvoering, materiaalgebruik, oppervlak en inhoud.

De installaties van de 4 woningen gebruiken elektrische energie om warmte te produceren.

Voor de elektriciteit is er op het dak per woning een zonnepaneleninstallatie geplaatst. Aan het eind van het jaar wordt de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt weggestreept tegen de energie die is verbruikt. Het zogenoemde salderen. Voor iedere kWh die 'teveel' is opgewekt krijgt de bewoner een vergoeding (exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw). De afrekening vindt plaats met de betreffende energieleverancier.

De bewoner hoeft niet meer aan de thermostaat te draaien. Deze NOM woningen worden met elektriciteit constant verwarmd op een zelfde temperatuur. Met elektrische elementen is het niet mogelijk dezelfde hoge temperaturen te maken als met een Cv-ketel, hierdoor zal het langer duren voordat de woning op temperatuur is.

Het warm water gebruik wordt ook anders dan bij een normale Cv-ketel. Bij een Cv-ketel zijn we gewend dat we oneindig kunnen blijven douchen en het water blijft ook nog op temperatuur. Met elektriciteit kost het heel veel stroom om in hetzelfde tempo als een Cv-ketel warm tapwater te produceren. Vandaar dat hiervoor een boiler in de woningen is aangebracht. Om zo altijd voldoende warm water beschikbaar te hebben voor de bewoners.

Kemkens
Brabant Wonen
Caspar de haan

Nieuws